Velkommen til Everdrup

Foreningens hjemsted er Everdrup by i Næstved kommune. Everdrup Bylaug har eksisteret siden 1970'erne.


Formålet med Bylauget er:

– at varetage aktiviteter i byen

– at gøre byen attraktiv

– at drive og bruge Everdrup klubhus


Bylauget kan nedsætte ad hoc-grupper bestående af interesserede blandt områdets borgere til løsning af konkrete opgaver. Bylauget vælger – blandt sine medlemmer – en kontaktperson til ad hoc-gruppen.


Missionen for Everdrup Bylaug

Det er Everdrup Bylaugs mission at bevare og udvikle Everdrup med baggrund i byens særpræg.


Visionen for Everdrup Bylaug

Bylauget skal være med til at skabe et godt fundament for byen, som er med til at binde kulturen og foreningslivet sammen, således at Everdrup fremstår som en attraktiv by at være borger og gæst i.


Vi holdte den årlige Generalforsamling 3. april 2024. Læs referatet her.

Nye folk er kommet til og vi har sagt farvel og mange tak for godt lederskab til Poul og aktivt medlemskab til Mona.


Næste arrangement i 2024

er Pigeaften 20. september. 
Kl. 19.00 bydes på drinks, tapas, hygge og gode snakke. Nærmere info følger, når vi nærmer os - på Facebook og her på hjemmesiden.Link til: Everdrup kirke - Everdrup Samlingshus - Lokalrådet Tappernøje, Snesere & Everdrup sogne

HUSK at vi har en hjertestarter i byen

Den er placeret ved toiletterne i Stalden på adressen Kildebakken 1 (Præstegården).