Generalforsamling

Everdrup Bylaug inviterer.

Kære Everdrup borgere og opland.

 

Kom til en hyggelig og uforpligtende generalforsamling


Tirsdag d. 25 Maj kl. 19.00 i Klubhuset Nyvej 4.


Kom og mød naboerne, få en kop kaffe - og lad os stå sammen om en aktiv og attraktiv landsby.

 


Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Forslag til dagsorden fremsendes til oldermand Kirsten Petersen

pr mail : orsted77@gmail.com


Senest d. 20/5 2021

 

Det forventes at, alle tager Covid-19 hensyn.Hilsen Everdrup Bylaug.

Referat fra generalforsamling

Generalforsamling den 25/05-2021


Kirsten byder velkommen

1:valg af dirigent, Ruth Hansen


2: Valg af stemmetæller, Åse og Mona er valgt


3: Formandens beretning, kirsten fortæller formandens beretning

                                          beretningen blev godkendt 


Aktivitetsrapport klubhuset i Everdrup 2020Endnu et år er gået – 2020 har bare været et kedeligt år for foreningslivet, hvor covid-19 har spillet en kedelig rolle. Vi nåede lige at afholde generalforsamlingen, inden Danmark lukkede ned sidste forår – bestyrelsesposterne fik vi fordelt, og datoerne til 2020 arrangementer blev fastsat. - hold nu op der var lagt op til et fedt år. MEN intet gik som planlagt – ØV. Sankt Hans fik vi afholdt reduceret og efter daværende gældende corona regler. Vi sad på bænke, så et flot bål og hørte en fin båltalen ved vores daværende præst Birgitte Saltorp, vi hørte midsommer sangen fra højtaleren. En dejlig hyggelig aften i sol og fint vejr. Desværre uden fællesspisning, hygge med naboerne, og uden leg og glæde på sportspladsen. I august havde vi planlagt sommerfest / byfest / loppemarked på sportspladsen. Den blev aflyst, vi ville ikke have ændret stort på konceptet, det virket og vi prøver vel igen til august ??Pige tapas aften i september der ellers plejer at være en hyggelig aften blev aflyst, og vinsmagning med mad i oktober blev aflyst. Forsamlings forbuddet drillede.

Byens juletræ fik vi tændt, sammen med menighedsrådet. Først var der børnekoncert i kirken med det lokale børne underholdnings gruppe Bjørnetjensten, og derefter blev juletræet tændt. Julemanden kom ikke (han skulle også overholde corona restriktionerne). Men den smukke ny indkøbte stjerne og de nye kæder gjorde træet så fint. Igen i år var træet sponseret af en lokal juletræshandler Dan Anderson. Vi var en del der nød denne begivenhed, efter daværende covid gældende regler.Lucia d. 13/12 afholdte vi sammen med menighedsrådet den smukke meget gamle tradition – bare corona venligt. Askov rideskole red drypvis rundt i byen med lys og sang – så smukt så smukt men koldt. Byens beboer stod på fortovene rundt i byen, og nød synet og sangen. Uhi der manglede bare den efter hyggen suppen i præstegården og hyggelig samvær. Øl smagningen og pølsebordet i januar blev aflyst – der var en del drenge der var lidt øl øv over det !Fastelavns Traditionen med tøndeslagning og fastelavnsboller i præstegården arrangeret sammen med menighedsrådet og aktivitetshuset i februar blev aflyst. Byvandring og historie fortælling i forrået blev også aflyst – noget der nok skal arrangeres !

Covid-19 har til gengæld haft en god bagside, bålhytten har været booket flere gange, en del bo og naboskaber og lignende har brugt bålhytte som udflugtsmål – dejligt. Borde/stole har været til flere arrangementer ude af huset, så tidligere tiltag og indkøb bliver benyttet – dejligt. Bestyrelsen har ud over 3 møder, haft en varm mail tråd også haft et par arbejdsdage. Her har vi malet og ordnet i - og omkring huset bl.a. rummet hat fået kærlighed. Næste punkt kunne være køkkenet, gang + træningsrum de trænger til en kærlig hånd. Bestyrelsen skal også arbejde på vores kommunikations veje ud til

medlemmerne. Vi har lige nu 92 medlemmer, hvilket er det højeste i mange år. Men hvordan får vi kommunikeret bedst ud til alle? Er det FB, postkasse eller hjemmeside ? hvor skal vi sætte kræfterne ind ?? Lige nu bliver der arbejdet på vores hjemmeside så den bliver lidt up to date. I november havde bylauget indkaldt til aktør dialog møde – altså vi havde indkaldt alle foreninger og aktører i Everdrup. Vi skulle alle stikke hovederne sammen, blive lidt klogere på hinanden og måske øge et fælles samarbejde. For under coronaen har mottoet været ”sammen hver for sig” og netop dette aspekt kan måske styrkes i Everdrup. Det bliver meget snarligt taget op igen.

Lige nu ligger der en aftalen mellem bylauget og kommunen om brugen af klubhuset her til behandling. Vores 3 årige aftale udløb 1 april, men grundet corona ligger meget stille, så vi afventer deres behandling ..... men mon ikke den bliver fornyet med 3 år ?? – der er også bestilt skraldespand.Jeg håber, at 2021 snart kan blive et normalt år, så bylauget igen kan komme i gang med det vi her her for – at gøre byen aktiv, attraktiv og bare et rigtig dejligt sted at bo. TAK


4: Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf

Mogens fortæller om regnskabet

Regnskabet er godkendt

5: Behandling af indkomne forslag             trafikregulering:
                                                                   En god snak omkring trafikregulering
                                                                   Gennemgået gammel korrespondance fra 1998
                                                                   Der nedsættes en udvalg som vil tage kontakt til kommunen

                                                                   Kirsten er tovholder..............sammen med Janne og Åse


                                                                   Øjenbæ:

                                                                   Bylauget vil tage kontakt til kommunen ved ombygningen af

                                                                   bolig liggende everdrupvej 9


6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
                                                                   Mogens Hansen genvalgt

                                                                   Michael Nielsen genvalgt

                                                                   Trine Flindt-Larsen genvalgt


7: valg af suppleant

                                                                   Mona Dreier genvalgt

                                                                   Peter Sørensen genvalgt


8: valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

                                                                   Lisbet birk Andersen genvalgt
                                                                   Jens Malling er valgt
                                                                   Suppleant til bilags kontrollant er valgt Jeannette


9:eventuelt

                                                                  Mogens tog emnet op vedr flexbolig i Everdrup

                                                                  Bylauget vil prøve at arbejde videre med byrødder


Ruth takker for god ro og orden


19 stk mødte op incl bestyrelsen